Paslaugos


Grūdų supirkimas
Superkame paprastus ir ekologinius grikius, miežius, kviečius, žirnius. Už grūdus atsiskaitome per 30 kalendorinių dienų nuo grūdų pristatymo dienos (arba atskiru susitarimu). Visi grūdai superkami remiantis LST kokybės reikalavimais užskaitomu svoriu. Grūdus galime pasiimti patys.

Už grūdus, kurių kokybės reikalavimai neatitinka LST, taikomos nuoskaitos: Už kiekvieną 1 procentu iki bazinių kondicijų išdžiovintą fizinio svorio grūdų toną 2.87 EUR (be PVM), už kiekvieną 1 proc. išvalytą
iki bazinių kondicijų grūdų toną – 2.0 EUR (be PVM).

Smulkesnė informacija telefonu: +370 61888096, Tiekėjas Algis Stanionis